ד"ר מרדכי קדר: "איך, שעשינו את זה 70 שנה, ישראל חייבת להיות נס."

Exclusive film from April, 2018 at Israeli American Council ("IAC) Los Angeles, Shepher Campus: "A conversation with Dr. Mordechai Kedar" (in Hebrew) "How Israel's thriving for 70-years is nothing short of miraculous!" 

No comments: